Vanskelige tanker og følelserVANSKELIGE TANKER OG FØLELSER

 HYPNOSE FOR VANSKELIGE TANKER OG FØLELSER

Under hypnoterapi finner vi sammen ut hva som skaper vanskelige tanker og vonde følelser. De har gjerne grobunn fra tidligere opplevelser.  Med hypnose endrer vi din oppfattelse av tidligere situasjoner, hendelser og opplevelser. Vi jobber med roten til problemet og ikke symptomene. Rikitge terapeutiske teknikker velges ut fra ditt behov. I tilegg til hypnose, kan Emotionan freedom technique (EFT), Nevrolingvistisk programmering (NLP), og Eye movement Desensitization (EMDR) benyttes.


Under hypnose omprogrammeres det ubevisste sinnet, slik at du kan gi slipp på uønskede tankemønster. Du vil lære selvhypnose og Emotional freedom technique (EFT) som du benytter mellom behandlingene. Ved å lære disse teknikkene, har du et verktøy du selv kan bruke for vaneendringer når du måtte ønske det.