Hypnose for å lette traumerHYPNOSE FOR Å LETTE TRAUMER

Hello world

HYPNOSE FOR Å LETTE TRAUMER

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en type alvorlig angst som kan oppstå etter en skremmende og traumatisk hendelse. Man kan ha blitt fysisk skadet eller kjent på en reell trussel om å bli skadet. Traumen kan gjøre seg gjeldende umiddalbart etter hendelsen eller flere år senere. 

Under terapien jobber vi sammen for å finne tilbake til disse situasjonene på en skånsom og trygg måte. Vi fjerner ikke minnet av hendelsen, men vi endrer minnet, slik at det ikke hemmer deg i like stor grad. Passende terapeutiske teknikker velges, og i tillegg til hypnose kan vi benytte Emotionan freedom technique (EFT), Nevrolingvistisk programmering (NLP), og Eye movement Desensitization (EMDR).


Under hypnose omprogrammeres det ubevisste sinnet, slik at du enkelt kan gi slipp på uønskede tankemønster. Du vil lære selvhypnose og Emotional freedom technique (EFT) som du benytter mellom behandlingene. Ved å lære disse teknikkene, har du et verktøy du selv kan bruke for vaneendringe når du måtte ønske det.

FORSKNING

Det ble i 2015 gjennomført en metaanalyse for å se effekten av hypnoterapi ved lindring av PTSD-symptomer. Les mer...