Gå ned i vekt med hypnoseGÅ NED I VEKT MED HYPNOSE

Hello world

GÅ NED I VEKT MED HYPNOSE

Erfaringsvis varierer resultatene fra person til person. Det er vanskelig å anslå i hvilken grad du vil lykkes med vektreduksjonsbehandlingen. Selve hypnosen støtter deg i å endre hvordan du tenker og føler om mat og spising. Med hypnose blir det enklere å integrere en varig livsstils-endring. Behandlingen gir deg ingen rask vektnedgang, men hjelper deg å etablere varige endringer du ønsker i livet ditt. 


Under hypnose jobber vi med følelser som gjerne får deg til å overspise. Vi finner sammen ut hvilke situasjoner og følelser som får deg til å overspise og jobber med disse. Med hypnose får du hjelp til å løse opp blokkeringer og endre tankemønster. Vi karlegger eventuelle tidligere traumer og endrer oppfattelsen av disse. Traumer, vonde følelser, vanskelige situasjoner m.m., kan opptre som sabotører og kan hindre deg i å nå målet om å gå ned i vekt.


Med hypnose vil du kunne oppnå en varig vektnedgang som holder seg på lang sikt, fordi du får hjelp til å endre livsstil, tanker og følelser. Det anbefales å bruke tid, så en rask vektreduksjon legges det ikke opp til. Her endres hvordan du tenker og føler om mat og spising, permanent.


Du må være villig til at vi jobber dypt på det mentale planet, slik at vi kan få tak i sabotørene og gjøre de mindre. Vi fjerner ikke traumer og vonde minner, men vi endrer dem.


Under hypnose omprogrammeres det ubevisste sinnet, slik at du enkelt kan gi slipp på uønskede tankemønster. Du vil lære selvhypnose og Emotional freedom technique (EFT) som du benytter mellom behandlingene. Ved å lære disse teknikkene, har du et verktøy du selv kan bruke for vaneendringer når du måtte ønske det.

FORSKNING

Det er gjort noe forskning på vektreduksjon med hypnose.

I en metaanalyse fra 1996 viser en studie at effekten av å tilsette hypnose til kognitive atferdsbehandlinger økte effektstørrelsen. Les mer ...


I en studie fra 2017 jobbet de med åtte overvektige voksne og tre barn, der alle gikk ned i vekt. Les mer ...