Bli røykfri med hypnoseBLI RØYKFRI MED HYPNOSE

Hello world

BLI RØYKFRI MED HYPNOSE

Erfaring viser at ca. 9 av 10 som benytter seg av hypnoterapi for å bli røykfri, lykkes. Det som viser seg å være avgjørende er hvor motivert du er til å bli røykfri og at du er klar til å gjøre endringen. 


Under hypnose omprogrammeres det ubevisste sinnet, slik at du enkelt kan gi slipp på røykevanen. Du vil lære selvhypnose og Emotional freedom technique (EFT) som du benytter mellom behandlingene. Ved å lære disse teknikkene, har du et verktøy du selv kan bruke for vaneendringer når du måtte ønske det.


FORSKNING

Flere studier har vist effekten av hypnose for å bli røykfri. Et eksempel på dette er et randomisert, kontrollert studie fra 2014. I denne studien ble det sammenlignet effekten av hypnoterapi, nikotinterapi og en kombinasjon av disse. Resultatene viser at hypnoterapi er mer effektivt enn nikotinerstatningsterapi. Les om studiet her ...


Resultatene fra et klinisk forskningsstudie gjennomført i 2012 tyder på at akupunktur og hypnoterpi kan hjelpe folk å bli røykfrie. Videre konkluders det med at det er behov for mer dokumentasjon for å avgjøre om alternative intervensjoner er like effektive som farmakoterapier (behandling med legemidler). Les om studiet her ...