Hypnose

HYPNOTERAPEUT

ELIN HAGANÆS

OM TERAPEUTEN


Elin Haganæs har mange års erfaring som veileder og behandler av mennesker i ulike livssituasjoner. Hennes interesse ligger i å hjelpe de som ønsker det til et bedre liv og til å oppnå forbedret livskvalitet.


Hun er sertifisert hypnotisør ved The Mike Mandel Hypnosis Academi, 2021. Utdannet avansert hypnoterapeut ved Hypnoseakademiet, 2008-2009. Sertifisert EFT Practitioner, 2009, EMDR (traumebehandling) og psykoterapeut.

Hva garanteres


Resultatene kan variere fra person til person. Det garanteres den aller beste tjenesten ved hjelp av aktuell informasjon og tilpassede hypnotiske teknikker for din situasjon. Hypnose og hypnoterapi er ikke ment å diagnostisere eller behandle noen sykdom, men det er ment å gi informasjon og motivasjon som vil hjelpe deg å leve ditt beste potensiale og veilede deg mot effektivt å kunne hjelpe deg selv.

Hva påvirkes resultatene av


Din motivasjon har stor betydning for resultatet av behandlingen. Det er essensielt at du er klar til å integrere den nødvendige endringen, nå, og du er klar over at du selv har kontrollen over endringsprosessen og tillater at endringen finner sted.
LEDIGE TIMER FRA VÅREN 2022


For deg med tourettes syndrom

I forbindelse med utvikling av behandlings-program for personer med tourettes syndrom, tas det imot to klienter for gratis behandling. 


Målet er ikke å kurere, men å dempe ufrivillige bevegelser og lyder, slik at du oppnår en bedre livskvalitet, og håp om større deltakelse på ulike arenaer som kan være utfordrende på grunn av tilstanden.


Om du er interessert i dette, kan du melde din interesse her.

Behandling for deg med angst

Begrenser angsten deg i hverdagen og/eller i jobb? Er din angst til hinder for at du kan leve et godt liv med god livskvalitet?


Behandling av traumer | PTSD

Hypnose har vist seg å være en effektiv behandlingsform for traumer og PTSD. Under hypnosebehandling benyttes metoder som EMDR (evidensbasert traumebehandling), NLP og EFT. Hvilken tenknikk som benyttes avhenger av klientens behov.

OM HYPNOSE


Hypnose er en naturlig tilstand som du er i flere ganger om dagen, for eksempel når du dagdrømmer, er oppslukt av en film eller lytter til musikk. Du er helt bevisst og har full kontroll over situasjonen. Hypnose gjør det mulig å nå direkte inn til det ubevisste sinnet. Det er den delen av sinnet vi jobber med. Du blir guidet til en ressurssterk tilstand som gjør det mulig å oppnå ønskede endringer.Det ubevisste sinnet styrer alt det vi gjør automatisk og har langt flere strenger å spille på enn det bevisste sinnet. Der ligger alle følelsene våre, og måten vi fysisk reagerer på følelsene. Der ligger intuisjonen og vår ubevisste intelligens.Når klienten er i en avslappet tilstand (transe), vil det ubevisste sinnet mer åpent ta i mot forslag som terapeuten kommer med. Problemene er kartlagt på forhånd og behandlingen skreddersys den enkelte klient ut ifra samtalen/kartleggingen.