Bli røykfri

Elin Haganæs

hypnoterapeut, coach, forfatter

BLI RØYKFRI

 

Du mottar kartleggingsspørsmål som du besvarer og returnerer til meg. Jeg skreddersyr og returnerer en egen hypnosebehandling til deg, sammen med instruksjoner videre.

 

PROGRAMMET PASSER FOR DEG SOM

Er motivert for å bli røykfri. På en skala fra 1-10, der 10 er mest motivert, bør du ligge mellom 6-10 på skalaen.

 

Om du har angst eller depresjon, eller går til behandling, anmodes du om å avklare med din lege / behandler at du utfører hypnosebehandling.

 

Kurset sendes deg på en minnepinne, senest 1 uke etter at jeg har mottatt utfylt kartleggingsskjema fra deg.

 

 

 

 

© Copyright. Elin Haganæs